CO2-afgifter i lyset af en krig

Af adm. direktør Torsten Buhl, FødevareDanmark

En imponerende ansamling af organisationer foreslår i Information den 27/4, at Folketinget straks indfører CO2-afgifter på kød, smør og ost, som de nemlig ønsker sig mindre af. De genkalder sig statsministerens nytårstale fra den 1. januar og hendes ord om behovet for en grøn omstilling.

Hvad der til gengælder lader til helt at have forbigået forfatternes opmærksomhed, er, at Rusland i mellemtiden har invaderet Ukraine.

Tilstanden er jo nu ellers den, at Europa som følge heraf befinder os på tærsklen til en fødevarekrise. For få dage siden sprængte Rusland et større kornlager i Ukraine i luften og forværrede dermed den i forvejen kritiske situation, som vil komme til at berøre os alle i Europa, men også i en række udviklingslande, som snart vil få store problemer med at skaffe fødevarer, fordi de bliver meget dyre, og fordi de ikke kan producere dem selv. I Danmark er vi i den forholdsvis heldige situation, at vi både kan forsyne vore egne borgere og ganske mange i andre lande med navnlig kød- og mælkeprodukter, men for at kunne det, skal vi jo dels have de fornødne hjælpemidler, dels have nogle politiske rammevilkår, det gør det muligt. I denne kontekst falder de foreslåede afgifter meget dårligt ind.

Siden 1980erne, da der var store overskudslagre af korn og smør i EU, har den fælleseuropæiske landbrugspolitik undergået store (og nødvendige) forandringer med det resultat, at EU nu er storimportør af korn. Eller rettere: var. Kornet har vi nemlig købt i navnlig Rusland og Ukraine, og lige nu har vi nok til næste høst. Men så rækker lageret ikke længere – og hvad så? Rusland ønsker vi bestemt ikke at handle med, og Ukraine må vi stort set også se bort fra som leverandør, i hvert fald for nærværende. Derfor gælder det nu om, at vi i Europa producerer alt, hvad produceres kan på den jord og med de faciliteter, vi har til rådighed. Og det, som vi især er gode til at producere i Danmark, er lige præcis det, som debatindlæggets forfattere vil beskatte for at få mindre af.

Det er, som om de overser, at Danmark er et lille land, som slet ikke har jord nok til at erstatte den nuværende animalske produktion med en plantebaseret.

Man må ærligt talt spørge, om debattørerne mon kender følgerne af deres eget forslag.