INFLATIONSHJÆLP PÅ VEJ TIL UDVALGTE SPECIALBUTIKKER

En inflationshjælpepakke er på vej til de mindre danske købmænd, slagtere, bagere mv., med det formål, at hjælpe disse gennem den hårde tid, som energikrisen har medført. 

Inflationspakken tilbyder 50.000 kr. til de mindre erhvervsdrivende i fødevarebranchen. Ansøgerne skal dog opfylde en række kriterier, som er opsat for, at der kan søges om midlerne. 

Disse kriterier bygger på:

– Ansøger skal være beliggende i byer med under 2.500 indbyggere.

– Ansøger skal kunne dokumentere en stigning i energiudgifterne på minimum 50.000 kr. i 2022 sammenlignet med 2021.

– Ansøger skal være en dagligvarebutik, hvor forretningens primære formål er salg af dagligvarer, og minimum 50 pct. af omsætningen kommer fra dagligvaresalg.

– Ansøger skal være registreret hos Fødevarestyrelsen med krav til forretningens nedkøling af fødevarer.

– Ansøger skal have maksimalt svarende til 10 fuldtidsansatte.

– Ansøger skal have mulighed for at modtage støtten efter EU’s de minimis regler, og har som udgangspunkt ikke tidligere modtaget støtte til energiforbedrende tiltag.

For mange specialvirksomheder er denne inflationspakke efterspurgt, givet de mange specifikke krav ift. opbevaring af fødevarer som butikkerne skal efterleve. 

”Det at der er en forståelse for de små specialvirksomheder er betrykkende. Vi er mange som har været hårdt ramt under energikrisen, hvilket har kostet os mange penge på bundlinjen”, fortæller Flemming Bisp Høeg, som er indehaver af slagteren Kødsnedkeren i Vejby på Nordsjælland, og forhåbentlig en af de heldige butiksindehavere, som lever op til kravene for inflationspakken.

”Hvis vi kommer igennem nåleøjet, vi vil prioritere renoveringer, udskiftninger af maskiner samt udskift vores kølediske som bruger meget strøm. Vi plejer at bruge omkring 350.000 kr. på vedligeholdelse og tilpasning af butikken, men disse penge er ikke tjent ind det forgange år, grundet krisen”, fortæller Flemming og fortsætter. ”Vores butik er placeret tæt på et sommerhusområde, så vi har egentlig altid et pænt flow af mennesker, som på vej til sommerhuset, lige skal ind og have lidt godt til weekenden. Dog medførte de voldsomme prisstigninger i sommers, at folk holdte igen med pengene. Og med de konstante varslinger om flere prisstigninger, som blev udsendt, gjorde at folk genovervejede deres indkøb. Især vores varer blev nedprioriteret, idet vi sælger et produktet, som godt kan undværes eller erstattes med en ringere kvalitet. Heldigvis er folk igen begyndt at få købelysten igen, i og med at de har fået penge igen fra overskydende el, hjælpepakker osv.” fortæller Flemming.

Med til inflationshjælpen er der også mulighed for at ansøge om yderligere 50.000 kr. udmærket til energiforbedrende tiltag. For at ansøge om at blive en del af denne pulje, skal man kunne leve op til ovenstående kriterier. 

”For os vil det give rigtig god mening at kigge på energiforbedringer. Så hvis de 50.000 kr. kan hjælpe med at få vores butik tilbage på sporet, og gøre den mere energibesparende, så lægger vi gerne en ansøgning der også. Vi er jo en energitung virksomhed, som har en række krav ift. temperaturer, som vi skal opfylde ift. opbevaring af fødevarer. Så den mindste hjælp tager vi gerne imod”, afslutter Flemming.    

I næste uge skal Erhvervstyrelsen og Energistyrelsen diskuterer emnet, hvorved de sidste detaljer om hjælpepakken kommer på plads.