FødevareDanmark tilslutter sig til fulde Verdens bedste fødevarer

FødevareDanmark tilslutter sig til fulde, når Verdens Bedste Fødevarer vil flytte fødevaredebatten fra mol til dur.

Af Torsten Buhl, direktør i FødevareDanmark. Indlægget er også bragt som ”synspunkt” i Fødevaremagasinet  

Af den daglige nyhedsstrøm kan man nemt få det indtryk, at der er meget i vejen med de danske fødevarer. Nyhedsmedierne ser sig jo nemlig ikke kun som dem, der skal tegne et retvisende billede af verden, som den er, men nok så meget også som forretningsdrivende og konkurrenter, der skal påkalde sig opmærksomhed i skarp konkurrence med hinanden. Det gør man ikke ved at kolportere, at alt er godt, men ved at udbasunere, at der er fare på færde.

For dem, der rammes, kan det være svært at få ørenlyd, men heldigvis er det ikke alle, der har givet op. Det gælder for eksempel Verdens Bedste Fødevarer, som forsøger at trænge igennem med det synspunkt, at vi faktisk producerer nogle af verdens bedste fødevarer her i Danmark, men at der selvfølgelig altid er plads til forbedringer, og dem skal vi hele tiden stræbe efter at foretage: 

Altså: Det er ikke alt, der perfekt, men udgangspunktet er det bedste i verden.

Optaget i FødevareDanmark efter eget ønske

Verdens Bedste Fødevarer er nu efter eget ønske optaget som medlem under paraplyorganisationen FødevareDanmark. Det glæder vi os over, for med denne udvidelse er vi i FødevareDanmark tilføjet hele to nye dimensioner: 

En, der handler om ”storytelling”, altså fortællingen om, at Danmark er verdensmester i at producere fødevarer, også i forhold til de bløde og grønne parametre som klima, bæredygtighed og dyrevelfærd, og med gode muligheder for at blive endnu bedre.

Og en, der kommer af, at ikke kun virksomheder, men også almindelige borgere og forbrugere kan melde sig ind i foreningen. 

På den måde rummer FødevareDanmark nu et forum for dem, der har et grundlæggende positivt syn på den danske fødevareproduktion og er stolte over at bo i et land, der producerer fødevarer til 15 millioner mennesker på en ordentlig måde uden at slappe af i bestræbelserne for at blive endnu bedre.

Sukke mindre og prale mere

Verdens Bedste Fødevarer er nemlig ikke en organisation, der repræsenterer produktionsinteresser som sådanne. I stedet arbejder den for at udbrede en holdning og et anderledes sindelag i fortællingen om danske fødevarer. 

Men ikke kun det. Den arbejder også for at få dem, der producerer og sælger varerne, til at blive bedre til at fortælle, hvor gode de er – Ikke mindst til alt det, der kan virke bøvlet i dagligdagen: Hele den grønne dagsorden inklusive bæredygtighed, klima, sporbarhed og, ja, efterlevelse af fødevarelovgivningen i bred forstand. 

I stedet for at sukke over alle disse krav og forventninger skal vi – og ikke mindst virksomhederne – prale af alt det, der gøres i den forbindelse. For ved at gøre dette til en salgsparameter, får indsatserne værdi, og på den måde kan de kapitaliseres og lande nede på bundlinjen. 

Når det sker, bliver der råd til flere forbedringer, for økonomisk vækst er den første forudsætning for en bæredygtig udvikling, som allerede Brundtland-rapporten, der opfandt bæredygtighedsbegrebet, anførte i 1987.

Fuld tilslutning fra mol til dur

Helt fundamentalt tilslutter hele FødevareDanmark sig således Verdens Bedste Fødevarers ambition at skifte toneart i fødevaredebatten – fra mol til dur: Det er ikke så ringe endda, selv om det altid kan blive bedre. 

Det kan vi også. Vi kan ikke mindst blive bedre til at fortælle om alt det gode, vi gør, og det kan fødevarevirksomhederne og -butikkerne også. 

Vi kan alle blive bedre til at udvise stolthed over den danske fødevareproduktion – både for vores egen mentale tilstands skyld, men også for at kunne lukrere på stoltheden rent økonomisk. 

Det er jo ikke gratis at leve op til alle de krav, der stilles af både os selv og andre, så lad os kapitalisere det hele og få de fordele, der kan følge af, at vi producerer, sælger og repræsenterer verdens bedste fødevarer.