Nyt om tilskudsordning for mindre dagligvarebutikker

Nu er det muligt for mindre dagligvarebutikker i små byer at søge støtte til:

 • Direkte støtte til forhøjede energiudgifter i 2022 – maksimalt 50.000 kr.
 • Grøn omstillingsstøtte til energibesparende tiltag – maksimalt 50.000 kr.

For begge puljer gælder det, at støtten kan ydes til dagligvarebutikker, der opfylder følgende overordnede krav:

 • Butikkens omsætning stammer overvejende (over 50 %) fra salg af dagligvarer.
 • Butikken er fysisk bemandet.
 • Butikken ligger i et område med færre end 2.500 indbyggere.
 • Butikken har højst haft svarende til 10 fuldtidsansatte (10 årsværk) i 2022.
 • Butikken er registreret hos Fødevarestyrelsen med krav til nedkøling af fødevarer.
 • Butikken havde i 2022 åbent i 1.500 timer.
 • Butikken har haft en stigning i energiudgifter på mindst 50.000 kr. fra 2021 til 2022. Nystartede butikker skal have haft energiudgifter på mindst 150.000 kr. i 2022.

Der ydes tilskud til følgende:

 • Belysning (fx LED) 
 • Klimaskærm (fx nyt vindue) 
 • Køling (fx nyt køleskab eller fryser) 
 • Ovne 
 • Rumopvarmning (fx varmepumper) 
 • Solceller 
 • Styring (BMS/CTS-systemer) 
 • Ventilation (fx udskiftning af motor) 

Hvornår kan jeg søge?

Der åbnes for ansøgninger for både den direkte støtte og grøn omstillingsstøtte onsdag den 29. marts 2023.

Ansøgningsfristen for direkte støtte er torsdag den 20. april 2023.

Ansøgningsfristen for grøn omstillingsstøtte er onsdag den 31. maj 2023.

Læs mere om ordningen på Virksomhedsguiden i linket HER: