Ny rollefordeling i FødevareDanmark og Danske Slagtermestre

Efter 17 år som direktør for Danske Slagtermestre og otte år også for paraplyorganisationen FødevareDanmark har Torsten Buhl nu indgået en aftale med Danske Slagtermestres bestyrelse om en ny rollefordeling. Den 1. juni 2023 tiltræder Torsten Buhl en nyoprettet stilling som politisk direktør, og samtidig overtager formanden, Leif Wilson, den daglige ledelse af sekretariatet, lige som han også vil stå for vedligeholdelse af samarbejdet med de øvrige organisationer og virksomheder under FødevareDanmark og i højere grad være ansigtet udadtil. Torsten Buhl skal herefter særligt koncentrere sig om politisk interessevaretagelse for hele FødevareDanmark.

Torsten Buhl er kontraktmæssigt ansat af Danske Slagtermestre.

Både Leif Wilson og Torsten Buhl ser frem til et fortsat godt samarbejde.


Ønskes yderlige oplysninger, er man velkommen til at kontakte Leif Wilson på telefon 23 25 14 06.

Med venlig hilsen

Leif Wilson,

formand for Danske Slagtermestre og FødevareDanmark