Ny rollefordeling i FødevareDanmark og Danske Slagtermestre

I forbindelse med at Torsten Buhl pr. 1. juni 2023 er tiltrådt en nyoprettet stilling som politisk direktør, er Leif Wilson Laustsen af bestyrelsen for DSM blevet ansat som ny direktør i Danske Slagtermestre.

Leif Wilson Laustsen træder i den forbindelse tilbage som bestyrelsesformand for DSM og fortsætter som menigt medlem.

Bestyrelsen har herefter konstitueret sig med Leif Tranholm som ny formand og Karsten Andersen som næstformand.

Ønskes yderlige oplysninger, er man velkommen til at kontakte Leif Tranholm på telefon 29272531.

Med venlig hilsen Leif Tranholm & Karsten Andersen