Danske Slagtermestre får sin vilje – igen

Som vogter over medlemmernes retssikkerhed er det vigtigt for os at kunne slå i bordet, når det gælder…

Af direktør Leif Wilson Laustsen

Som nytiltrådt direktør er det en glæde for mig at kunne berette, at vi igen har vogtet over, at medlemmerne får den retsstilling som de har krav på. Mange husker, at vi stævnede mod fedtafgiften som vi fik afskaffet. Vi fik også afskaffet det retsstridige bødekatalog via en sag ved retten i Kolding, og igennem tiden har vi hjulpet mange medlemmer gennem svære retsopgør. Med succes. Sidste år måtte vi så i Konkurrencestyrelsen, fordi markedet var skævvredet. Vi har presset så hårdt på, at Konkurrencestyrelsen på kort tid har taget affære og fået en ”frivillig” ordning med den krænkende virksomhed på plads. Det er vi glade for.

Det tager lang tid med vores retsopgør, men tålmodighed lønner sig. Det siger sig selv, at vi kun bruger retssager, når vi ikke ser andre muligheder. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke afdelingschef Lars Poulsen, som har forsynet Konkurrencestyrelsen med de fagligt nødvendige oplysninger. Det er et stort arbejde at forberede retssager, og det glemmer man tit, når man skal gøre regnskabet op. Derfor er det vigtigt at takke dem, som tålmodigt går ind i dokumentationsopgaven igen og igen.