FødevareDanmark: Ministerens uddannelsesudspil vil gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive

Står det til børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S), skal et svendebrev fra en erhvervsuddannelse fremover åbne dørene til en række videregående uddannelser. Forslaget får opbakning fra FødevareDanmark. 

Fødevaresektoren skriger på medarbejdere. Men på trods af høj jobsikkerhed, gode lønvilkår og udviklingsmuligheder bliver det sværere og sværere for landets fødevareuddannelser at tiltrække studerende. Og der er umiddelbart ikke udsigt til, at tendensen vender. 

Derfor er der behov for politisk nytænkning for at styrke fødevareuddannelserne og gøre dem mere attraktive for de studerende. 

Sådan lyder det fra Leif Wilson Laustsen, direktør i FødevareDanmark, der er paraplyorganisation for navnlig små og mellemstore virksomheder inden for fødevaresektoren.

Han hilser derfor også børne- og undervisningsminister Mattias Tesfayes forslag om at gøre et svendebrev fra en erhvervsuddannelse adgangsgivende til en række videregående uddannelser på samme måde, som en studentereksamen gør.

– Vi kan allerede nu pege på en række fødevareuddannelser, som både har fagligheden og samfundsrelevansen til at kunne være adgangsgivende til en videregående uddannelse. Jeg ser ministerens forslag som en stor anerkendelse af det arbejde, der sker ude på erhvervsskolerne samt en understregning af de muligheder, som åbner sig for de unge, der tager en erhvervsuddannelse inden for et område, som skriger på veluddannede medarbejdere, siger Leif Wilson Laustsen.

Bedre rekruttering

Leif Wilson Laustsen deler Mattias Tesfayes tro på, at forslaget vil gøre det lettere for erhvervsuddannelserne at tiltrække studerende. 

– Arbejdsmarkedet ændrer sig, og der er stort set ingen unge mennesker, der tager en uddannelse med en forventning om, at de skal have det samme arbejde igennem et helt liv. Derfor vil det klart gøre uddannelserne mere attraktive, hvis man på et tidspunkt i sit arbejdsliv har adgang til at kunne læse videre, siger Leif Wilson Laustsen.

Han peger på, at der inden for en række fødevarefag er mangel på højt specialiseret arbejdskraft, hvor en erhvervsuddannelse og dermed et stærkere kendskab til håndværket vil stille de nyuddannede medarbejdere bedre.

– Det er klart, at hvis ens udgangspunkt er en meget stærk praktisk viden om fødevarerne, så vil man stå stærkere, når man læser videre, siger han. 

Taler til mor

Forslaget vil desuden nedbryde nogle af de barrierer, som erhvervsuddannelserne oplever hos de unges forældre, forklarer Leif Wilson Laustsen.

– Vi ved, at mor har stor indflydelse på, hvilken uddannelse de unge vælger. Og når mor selv har gået på gymnasiet og har en studentereksamen, så vil det ofte virke som den rette vej igennem uddannelsessystemet. Ministerens forslag kan måske vise de unge, at der kan være andre veje til en lang videregående uddannelse, som måske i virkeligheden er mere interessant for de unge, siger Leif Wilson Laustsen.