Fødevarestyrelsen trækker varslede gebyrstigninger tilbage i 11. time

En ny betalingsbekendtgørelse for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr, som ville have ramt landets små og mellemstore slagtehuse hårdt, er trukket tilbage dagen før, at den skulle være trådt i kraft. FødevareDanmark roser fødevareministeren for sin indgriben.

Før jul sendte Fødevarestyrelsen en ny betalingsbekendtgørelse for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr i høring. 

Den nye betalingsbekendtgørelse, som skulle være trådt i kraft 1. februar, lagde op til markante gebyrstigninger for den kontrol, som Fødevarestyrelsen udfører hos blandt andre landets godt 70 mindre slagtehuse. 

Dagen før den nye bekendtgørelse skulle være trådt i kraft, meddelte Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri dog, at de varslede gebyrstigninger er trukket tilbage. 

Den meddelelse møder glæde hos Leif Wilson Laustsen, direktør i FødevareDanmark, der blandt andet repræsenterer landets mindre slagtehuse.

– Vores medlemmer kan sænke skuldrene for en stund. De varslede gebyrstigninger har skabt bekymring for fremtiden hos en del af de slagtehuse, som i dag blandt andet håndterer nødslagtninger, slagtning af dyr på naturplejearealer og slagtning af dyr til nicheprodukter – virksomheder der er et vigtigt supplement til de store slagterier og essentielle i udviklingen af den danske fødevareproduktion, siger Leif Wilson Laustsen.

Ifølge tal fra FødevareDanmark ville gebyrerne i gennemsnit være steget med 270 procent for slagtehusene, hvis den varslede betalingsbekendtgørelse var trådt i kraft. Det ville have betydet en merudgift på et par hundrede tusinde kroner om året for et gennemsnitligt slagtehus.

Minister-ros

Udover gebyrstigningerne var der også lagt op til at skære i den såkaldte ’de minimis’-takst, der er en erhvervsstøtte, som slagtehusene kan modtage for at afbøde kontrolgebyrerne. Denne takstnedsættelse er nu også taget af bordet. 

Det får Leif Wilson Laustsen til at sende en ros i fødevareminister Jacob Jensens retning. 

– Roses skal den, der roses bør. Vi de seneste uger haft møder med fødevareministeren både på Christiansborg og ude på et af de slagtehuse, som ville blive hårdt ramt af de varslede gebyrstigninger. Og vi har oplevet en minister, der rent faktisk har sat sig ned og lyttet, og som tydeligvis kerer sig om fødevareerhvervenes fremtid i de mindre lokalsamfund i yderområderne. Det kræver sin minister at trække i håndbremsen så tæt på indfasningen, og den ros skal han have, siger han. 

Fødevarestyrelsen vil nu bruge første halvår af 2024 til at analysere, om der er brug for ændringer af de nuværende regler.

– FødevareDanmark stiller sig naturligvis til rådighed for den videre dialog. Jeg tror på, at vi sammen med Fødevarestyrelsen og ministeriet kan lande en fornuftig ordning, som sikrer, at vi fortsat kan have velfungerende slagtehuse i de mindre lokalsamfund, siger Leif Wilson Laustsen.