Fødevareafdelingen

Fødevareafdelingen vejleder og rådgiver medlemmerne om veterinær- og fødevareforhold, og kan være behjælpelig med at forstå reglerne og kommunikere med myndighederne. Derudover rådgives der blandt andet om hygiejne, mærkning, import, eksport, listeria og salmonella. Ydermere kan vi gå ind i konkrete sagsbehandlinger og projekter såvel som være høringspart, når det gælder ny lovgivning og fødevareforlig. Desuden samarbejdes der med andre brancherepræsentanter, så I, som medlemmer, er klædt bedst muligt på.

Vi kan hjælpe dig med:
  • eSmiley – integreret digitalt
  • Økologisk omlægning
  • Kriseberedskab
  • Kurser
  • Eksporttilladelse
  • Kontakt til Fødevarestyrelsen
  • Rådgivning om projekter
  • Audit
  • Certificering

Branchekode

Som fødevarevirksomhed kan du hente hjælp til din egenkontrol i en såkaldt branchekode. En branchekode kan betragtes som en generel retningslinje for, hvordan egenkontrolprogrammet kan bygges op i en given branche. Branchekoden suppleres med virksomhedens egne procedurer. Omfanget afhænger af, hvor meget virksomhedens aktiviteter afviger fra det generelle udgangspunkt. Myndighederne kender til branchekoderne og ved, at der står en faglig organisation bag. Det betyder mere gennemsigtighed og ensartethed ved kontrolbesøgene. Samtidig er du som virksomhed sikker på, at baggrunden for din egenkontrol er opdateret, og du har faglig opbakning, når myndighederne spørger ind.

En branchekode er en stor hjælp til virksomhedens egenkontrolprogram.