Om Fødevaredanmark

FødevareDanmark er en paraplyorganisation for navnlig små og mellemstore virksomheder inden for fødevaresektoren.

Den blev grundlagt i 2015 af Danske Slagtermestre, Smagen af Danmark, Konditorbager A/S, Ostehandlerforeningen for Danmark, Danmarks Fiskehandlere og SMV Fødevarer. Med en grundlæggende tiltro til, at udviklingen kommer fra små og mellemstore virksomheder i Danmark, fungerer FødevareDanmark ligeledes som et talerør, idet lovgivningen omkring fødevareproduktionen i Danmark typisk er lavet til fordel for de store virksomheder. Dermed er der behov for en organisation, der særligt kan tale netop disse virksomheders sag – både i pressen og over for politikere, myndigheder og andre beslutningstagere.

Der er mange steder i verden, hvor der kan produceres billigere produkter. Således kan de mindre virksomheder i Danmark ikke konkurrere på prisen, men i kraft af deres mangeårige fokus på det gode håndværk har de udviklet kompetencer, som ikke mange kan matche ude omkring i verden. Derfor mener FødevareDanmark, at det er af stor betydning, at fødevarer fortsat produceres i Danmark, idet, det er i den daglige produktion at håndværket og kvaliteten vedligeholdes samt udvikles.

Således gør det os tungt om hjertet, at en betydelig del af fødevareproduktionen flyttes ud af landet. Derfor forsøger vi at påvirke politikerne til, at lave regler, der gør det mindre besværligt, at producere fødevarer i Danmark. Ydermere bestræber FødevareDanmark sig på at arbejde for en bedre madkultur i Danmark, så flere danskere får appetit på at besøge specialbutikker såsom slagteren, ostehandleren, fiskehandleren og bagerne.

Mission & vision

Hos FødevareDanmark anser vi jeres problematikker, som vores ansvar.

Vores politiske mærkesager består i alt fra principielle sager, som vi får løst, til mere komplekse sager, der kan forløbe i årevis. Dertil beskæftiger vi os med mere grundlæggende, såvel som højaktuelle, problematikker. Især krigen i Ukraine, er en højaktuel problematik, der medvirker til yderligere stigende energi- og benzinpriser. Dette medfører at FødevareDanmark, som politisk talerør, kræver at politikerne på Christiansborg skrider til handling. Det gør vi, som sagt, fordi jeres problematikker er vores ansvar.

Ydermere er en af vores mærkesager bæredygtighed og klimaet, idet fødeproduktionen er en central del af debatten. Derfor tror vi, hos FødevareDanmark, at bæredygtighed er vejen frem. Vi tror på at kvalitet og nærhed er vigtige parametre, for at sikre bedst mulige bæredygtige fødevarer. Således handler det ikke om at give fuldstændig afkald på bestemte produkter, men om at have omsorg og respekt for råvarerne, jorden, dyrene og de mennesker, der i sidste ende skal nyde produkterne. Lige så vel som det skal kunne betale sig at satse på kvalitet og bæredygtighed. Vi vil gerne sikre en bæredygtig udvikling for alle. Også på fødevareområdet.